Wymagania bezpieczenstwa ruchu lotniczego

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, jakie muszą wykonać produkty wykorzystywane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-xl-cdn/modul-elektroniczna-wymiana-dokumentow-edi-comarch-erp-xl/

Obecnie każde dania stworzone na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać współpracę z regułą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą zasadę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla danego produktu odpowiedzialny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W toku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi przydatne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny być jeszcze zawarte dodatkowe informacje: rodzina i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do wymogów dużego biura i wprowadzać na wielkość jego danych dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.