Zaawansowane instalacje odpylania spalin

Instalacje odpylania spalin służą minimalizacji emitowania do atmosfery pyłów, które wytwarzane są w procesie spalania różnego rodzaju paliw. W tym celu wykonywane są instalacje odciągowo-odpylające, które usuwają kropelki cieczy oraz cząsteczki ciał stałych z gazów, które owe pyły transportują. O tym jaka ilość pyłów może wydostać się z kominów fabryki decydują dyrektywy środowiskowe, których każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest przestrzegać. Instalacje odpylania spalin stosuje się w przemyśle drzewnym, chemicznym, spożywczym, energetycznym, a także w metalurgii i odlewnictwie. Proces ich tworzenia składa się z wielu równie istotnych kroków. Zaczyna się od opracowania koncepcji i wykonania projektu, wyprodukowania jednostki odpylającej i jej kluczowych elementów, czyli odpowiedniego rodzaju filtrów, wdrożenia systemu sterowania, zaś kończy na montażu i uruchomieniu jednostki. Bardzo ważny jest również późniejszy serwis instalacji odpylania spalin, a także wdrożenie stosownych zabezpieczeń.

Wiele inwestycji wymaga przyłożenia szczególnej wagi do kwestii bezpieczeństwa wybuchowego, a jest tak w przypadkach, gdy instalacja ma służyć odpylaniu palnych i wybuchowych pyłów, cieczy i gazów oraz mieszanin hybrydowych. Istotne jest zadbanie zarówno o to, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia ewentualnego wybuchu, ale i o to, by zminimalizować skutki, jeżeli mimo wszystko do niego dojdzie. Istnieje wiele rodzajów jednostek filtracyjnych, takich jak filtry: poziome, pulsacyjne, kieszeniowe, workowe, nabojowe i kartridżowe oraz wiele rodzajów odpylaczy,do których należą między innymi cyklony i multicykolny. Każda instalacja odpylania spalin powinna być wyposażona w układ sterowania, który jednocześnie kontroluje parametry pracy samej instalacji, jak i parametry emisji pyłów. Odpowiednio przeszkolona obsługa powinna być zawsze informowana o przekroczeniu dopuszczalnych norm, by móc zareagować jak najszybciej. Montaż instalacji do odpylania spalin jest procesem, którego każdy etap jest niezwykle ważny. Szukając wykonawcy powinniśmy więc postawić na doświadczenie i kompleksowość usług.