Zdarzenie losowe jest to

Specyfika tłumaczeń technicznych liczy na wprowadzeniu w konkretną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, kiedy i klient komunikatu odnoszą się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą danej dziedzinie, części lub firmie. Najważniejszą cechą tłumaczenia technicznego jest zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego głównym projektem jest oferowanie informacji. Z tego warunku dodatkowe funkcje językowe zostają sprowadzone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, jaką jest przydatność w działaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest przekazywanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w tekście zapisanym w stylu źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Warszawie jest podawanie wstępnie opracowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Istnieje zatem zwykły składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który oferuje nawet o wysokiej klasy przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do dobrego sprawdzenia tłumaczenia technicznego pomocna jest teza osoby trzeciej, która nie brała czynnego startu w przekładzie artykułu i zna zrecenzować jego zawartość z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest czasem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy daje się jednak, iż treść dokumentacji istnieje również omawiana z mężczyzną, i celem konsultacji ze zleceniodawcą jest ustalenie stosowanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii wprowadzonej w tłumaczeniach technicznych są nowoczesne rozwiązania informatyczne, których ćwiczeniem jest wsparcie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii użytej w przekładach w bazach terminologicznych. W ostatniej możliwości językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które i muszą zostać przetłumaczone i dostosowane pod względem wielkości.