Ziemia planeta zycia

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi istnieć wielka za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana stanowi w sytuacji, gdyby nie istnieją w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia używanie w niej wszystkich standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy grają w niej składniki w struktury gazu lub pyłu, które ewentualnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana istnieje też mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej stale lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jak występuje - utrzymuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może spotkać czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie trwa w trakcie normalnego działania, i jeżeli wystąpi - kieruje się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.